FAQ

OGÓLNE PYTANIA
CREDON to rynek peer-to-peer dla prywatnych pożyczkodawców, którzy inwestują w pożyczki otrzymane od niebankowych firm pożyczkowych. Portfele zapytań pożyczkobiorców niebankowych składają się głównie z zapytań o pożyczki konsumenckie w całej Europie. W przeciwieństwie do tradycyjnych usług bankowych, CREDON oferuje prywatnym inwestorom dostęp do pozabankowego sektora kredytowego.
Platforma CREDON działa w ramach holdingu finansowego, którego udziałowcy z kapitałem zakładowym powyżej 1 000 000 funtów wdrażają i wspierają system zarządzania biznesem kredytowym CREDITONLINE w ponad 15 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski i krajów bałtyckich. Udzielaniem pożyczek zajmuje się od 2007 roku.
Organizatorzy wymieniają pożyczki, które udzielili pożyczkobiorcom na rynku pierwotnym. Inwestorzy mogą następnie wybrać, które pożyczki chcą sfinansować i w jakim zakresie. Różne rodzaje pożyczek o różnych terminach i stopach zwrotu umożliwiają inwestorom budowanie portfela inwestycyjnego zgodnie z przyjętą strategią. Płatności planowane są zgodnie z Harmonogramem płatności dostępnym w szczegółach każdej pożyczki. Możesz inwestować ręcznie lub stworzyć portfel Autoinvest, który będzie inwestował zgodnie z wybranymi przez Ciebie kryteriami. Każdy inwestor ma pełną kontrolę nad poziomem inwestycji w pojedynczą pożyczkę lub konkretnego pierwotnego pożyczkodawcę.
PIERWSZE KROKI
Wypełnij formularz rejestracyjny inwestora i zostań inwestorem CREDON
Pieniądze możesz wpłacać przelewając środki do CREDON ze swojego konta bankowego za pośrednictwem bankowości internetowej, w oddziałach banku lub poprzez terminale obsługujące funkcję przesyłania gotówki na konto. Przelej kwotę, którą zdecydowałeś się zainwestować zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz po pomyślnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
Po przelaniu pieniędzy na konto inwestora możesz zacząć inwestować.
CREDON zaleca, aby podzielić swoją inwestycję na pożyczki od wielu inicjatorów lub włączyć automatyczne inwestycje, zmniejszając w ten sposób ryzyko i zarabiając więcej.
Minimalna kwota inwestycji 20 euro.
Po zainwestowaniu automatycznie otrzymasz miesięczne odsetki, a gdy tylko pożyczkobiorca, w którego pożyczkę zainwestowałeś, spłaci pożyczkę, otrzymasz kwotę główną. Pieniądze te zobaczysz w profilu inwestora.
Zapraszamy do kontaktu z zespołem wsparcia CREDON w dni powszednie od 9:00 do 18:00 EET.
INWESTOWANIE
W Credon mogą inwestować inwestorzy indywidualni z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy ukończyli 18 lat, a także osoby prawne.
Minimalna kwota inwestycji 20 euro.
CREDON nie pobiera od inwestorów żadnych opłat. CREDON pobiera opłaty tylko z firm pożyczkowych.
Profesjonalna firma audytorska analizuje udzielone pożyczki i ustala wstępną ocenę ryzyka, która jest na bieżąco aktualizowana. Proces due diligence (należyta staranność) trwa od dwóch do trzech miesięcy i jest kolejnym wskaźnikiem rygoru oceny ryzyka w Credon. Zapewnia to inwestorom aktualne i niezależne informacje o inicjatorze pożyczki.
Priorytetem CREDON jest zapewnienie rzetelnej inwestycji. Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego inwestując, podejmij świadomą i wyważoną decyzję. CREDON podjął jednak następujące działania w celu zmniejszenia narażenia inwestorów na ryzyko. Wszystkie pożyczki są objęte gwarancją wykupu, więc pożyczkodawca odkupi pożyczki w całości wraz z naliczonymi odsetkami, jeśli pożyczkobiorca spóźni się ponad 60 lub 90 dni.
PORTFEL AUTOINVEST
Autoinvest to zaawansowana funkcja, która umożliwia inwestoram tworzenie portfela inwestycyjnego w oparciu o niestandardowe zestawy kryteriów (okres pożyczki, rodzaj, wartość procentowa, kwota inwestycji, inicjator pożyczki, kraj).
Najważniejszą częścią tworzenia automatycznego portfela inwestycyjnego jest zastanowienie się nad celami inwestycyjnymi, ograniczeniami i kryteriami.
CREDON umożliwia wybór pomiędzy różnymi ustawieniami, które pomogą Ci wypracować indywidualne podejście do automatycznego inwestowania.
Po dodaniu środków do rachunku inwestycyjnego możesz stworzyć swój pierwszy portfel. Portfel AutoInvest jest zalecaną formą inwestycji w CREDON, ponieważ inwestycje są dokonywane zgodnie z automatycznie ustawionymi parametrami. Na ekranie rozdzielczym wybierz kwotę i okres swojego portfela inwestycyj automatycznych, dalej zobaczysz oczekiwany zwrot z planowanej inwestycji. Następnie kliknij przycisk „rozpocznij inwestowanie”. Po zaakceptowaniu warunków możesz dokończyć tworzenie swojego portfela inwestycyj automatycznych. Jeśli nie dokonasz żadnych korekt, Twój portfel zostanie utworzony z domyślnymi kryteriami skonfigurowanymi w celu zwiększenia liczby pożyczek, w które możesz zainwestować. Przy ręcznym ustawianiu kryteriów pamiętaj, że może to ograniczyć liczbę pożyczek spełniających Twoje kryteria, a tym samym ogranicz swoje możliwości inwestycyjne.
Możesz edytować, dezaktywować i usuwać portfele w dowolnym momencie, klikając odpowiednie przyciski w ustawieniach AutoInvest. Akcja będzie miała natychmiastowy skutek.
Dezaktywowane portfele można reaktywować w dowolnym momencie.
Usuniętych portfeli nie można przywrócić. Jednak wszystkie inwestycje dokonane przy użyciu zautomatyzowanego portfela pozostaną w Twoich limitach inwestycyjnych.
WYPLATA
Okres wypłaty zależy od przelewu bankowego i zwykle nie przekracza 3 dni roboczych.
Nie, po potwierdzeniu inwestycji nie możesz jej anulować, ale jeśli Twoje plany uległy zmianie i chcesz wypłacić środki przed osiągnięciem terminu, masz możliwość sprzedaży przypisanych pożyczek na rynku wtórnym.
Zysk uzyskany w CREEDON podlega opodatkowaniu, z uwzględnieniem ustawodawstwa kraju, w którym inwestor jest rezydentem. CREEDON nie opodatkowuje naliczonych odsetek, więc inwestor otrzymuje pełną kwotę oraz wyciąg z rachunku wskazujący otrzymane odsetki za określony czas. Inwestor odpowiada za czynności związane z płaceniem podatków.
BEZPIECZEŃSTWO
Jednym z naszych najwyższych priorytetów jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i informacji. CREDON korzysta ze zorganizowanej hurtowni danych o najwyższych standardach bezpieczeństwa i zgodnej z litewskim ustawodawstwem. Dane osobowe każdego inwestora są wymagane w celu wypełnienia ankiety KYC w celu spełnienia wymogów prawnych oraz warunków użytkowania i polityki AML w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także wszelkim nieuczciwym działaniom, które zapewnić bezpieczeństwo obu stronom. Zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 wszystkie dane osobowe inwestorów są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim bez podstawy prawnej.
CREDON wymaga od wszystkich swoich inwestorów przedstawienia dokumentów i informacji identyfikacyjnych zgodnie z warunkami użytkowania i polityką AML. Wymogi te opierają się na przepisach prawnych AML w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Lista wszystkich obowiązkowych dokumentów, które należy złożyć, oraz szczegółowa procedura identyfikacji i sporządzenia kwestionariusza KYC, zamieszczona na naszej stronie internetowej i obowiązkowa dla wszystkich naszych klientów.
Bezpieczeństwo Twojego konta jest dla nas bardzo ważne! Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to metoda identyfikacji użytkownika na platformie CREDON poprzez żądanie dwóch różnych typów danych uwierzytelniających, która zapewnia dwuwarstwową, a tym samym skuteczniejszą ochronę konta przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu (2FA) tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta z zaufanego urządzenia lub witryny internetowej.